Krystallsyke

Hva er krystallsyke?

Krystallsyke eller benign paroksysmal posisjonsvertigo, forkortet BPPV, som er det medisinske navnet på tilstanden er en svært vanlig tilstand. BPPV direkte oversatt betyr godartet (benign) anfallsvis (paroxysmal) stillings (posisjons) svimmelhet (vertigo), og det er nettopp det det er. Dette er ikke farlig, men kan være veldig plagsomt. Det anslås at rundt 75000 nordmenn er utsatt for denne tilstanden hvert år. Tilstanden kan ses hos unge, men det er økende risiko med alder. Gjennomsnittsalderen er rundt 60 år og to av tre som får krystallsyke er kvinner. 

Skematisk bilde av behandling for krystallsyke

Årsak til krystallsyke

Som med så mange tilstander vet man lite om årsaken til at dette oppstår. Det man tror er at det oppstår på grunn av forandringer i balanseorganet i det indre øret. Balanseorganet består av tre bueganger i øret som står vinkelrett mot hverandre. I disse buegangene flyter det væske som kalles endolymfen. Bevegelser registreres ved at væsken bølger og signal blir sendt til hjernen. Hjernen tolker signalene og vet dermed hvilke posisjon hodet står i. 

Ved krystallsyke oppstår det krystaller eller otolitter som det også kalles i væsken. Ved bevegelse flytter disse krystallene seg og forstyrrer bølgene og gir dermed anfall av svimmelhet. Viktig å huske på at svimmelhet kan ha andre årsaker, og en grundig utredning er nødvendig for å utelukke  eventuelle andre årsaker.

Kvinne føler svimmelhet

Symptomer

Ved krystallsyke oppleves ofte kraftige anfall av svimmelhet ikke helt ulik en tur med karusell. Svimmelheten utløses ofte ved raske bevegelser, som for eksempel når man snur seg i sengen eller setter seg raskt opp. Det kan også oppstå i oppreist stilling når man dreier hodet fra en side til en annen. Svimmelheten er ofte svært uttalt og kan gi kvalme og oppkast.  Ufrivillige bevegelser av øynene, som kalles nystagmus, er også et vanlig fenomen i forbindelse med BPPV.

Undersøkelse

Ved Hope kiropraktorklinikk vil våre terapeuter utføre en grundig helhetlig undersøkelse for å utelukke andre årsaker til svimmelheten. Undersøkelse for selve krystallsyken gjøres ved en posisjonstest som har til formål å fremkalle et anfall. Testen som vanligvis brukes heter Dix Hallpike’s test. Den utføres ved at pasient assistert av terapeut legger seg raskt bak med hodet utenfor kanten på benken, dreid mot siden som ønskes undersøkt. En positiv test vil provosere frem svimmelheten og terapeuten kan ofte observere ufrivillige bevegelser av øyet. Vanligste typen av krystallsyke er når krystallene oppstår i bakre buegang, og tilsvarer 60-90% av tilfellene. Krystaller i horisontale buegangen tilsvarer 5-30%, og krystaller i fremre buegang eller i flere bueganger samtidig er minst vanlig. For å finne hvilken type krystallsyke man har er det ulike tester man bruker. De ulike variantene gir også ulike ufrivillige bevegelser av øynene og det er derfor viktig å observere disse nøye.

Undersøkelse av krystallsyke

Behandling for krystallsyke

Etter bekreftet diagnose kan man gå i gang med behandling. De ulike typene krystallsyke behandles med ulike manøver. Den vanligste manøveren som blir anvendt heter Epley’s manøver, og er oppkalt etter personen som utviklet metoden. Epley’s manøver starter på affisert side i samme posisjon som dix hallpike testen ender, derfor bruker terapeuten å teste den affiserte siden sist. I utgangsposisjonen er hodet ekstendert utenfor kanten på benken og dreid 45 grader mot affisert side, denne posisjonen holdes i 30-60 sekunder. Deretter dreies hodet 90 grader mot den gode siden og man holder denne posisjonen i ytterligere 30-60 sekunder. Tredje posisjon erværves ved å dreie hodet ytterligere 90 grader, dette kan kun oppnås ved at pasient følger etter med hele kroppen og legger seg over på den gode siden. Posisjonen holdes i 30-60 sekunder før pasient blir bedt om å sette seg opp og beholde hodet rotert 45 grader.

Testen utføres på nytt og ved fortsatt symptom gjentas manøveren. Om det er noen spenninger i nakke og brystrygg eller låsninger, kan terapeuten behandle disse i tillegg til behandling av selve krystallsyken. Etter behandling bør ikke pasient kjøre bil hjem selv, og det anbefales å ikke ligge ned flatt eller bøye seg fremover. Det kan være lurt å bygge opp sengen slik at man ligger høyt med hodet. 

Behandling av krystallsyke

Prognose

Krystallsyke går ofte over av seg selv etter noen uker eller måneder, men kan også gi langvarige plager. Plagene kan også komme tilbake, men som oftest har man lange gode perioder uten plager. Behandling er effektiv og man blir som oftest symptomfri etter kun 2-3 behandlinger. Om det fremdeles er noe rester av svimmelhet etter tre behandlinger vil terapeuten instruere i hjemmeøvelser pasienten kan gjøre selv for å bli kvitt resten av plagene. 

Skematisk bilde av behandling for krystallsyke
Kvinne føler svimmelhet
Undersøkelse av krystallsyke
Behandling av krystallsyke