Nakkeplager

Nakkeplager

Nakkeplager er den fjerde største årsaken til sykemeldinger i Norge. Mellom 30-50% a befolkningen har i løpet av et år kjent på plager fra nakken. Nesten halvparten av alle pasienter som oppsøker kiropraktor kommer for ulike nakkeplager. Det er som oftest flere årsaker til nakkesmerter. Muskel og skjelettsystemet i nakken er komplisert, og nakkens funksjon og bevegelse er krevende. Nakkens finmekanikk består av et nært samspill mellom muskler, ledd og nervesystem. 

Mange av pasientene som oppsøker oss kommer for akutte nakkeplager, de har fått en kink i nakken, men også en stor del har kroniske nakkeplager. Det kan være mange årsaker til at nakkeplagene blir kronisk. Dette kan være for eksempel degenerasjon, ytre belastninger over lengre tid eller feil kroppsholdning. Vi har fokus på å finne årsaken til plagene gjennom grundig sykehistorikk og undersøkelse. Våre terapeuter har lang erfaring i å undersøke og behandle slike tilstander. 

Kvinne med nakkesmerter

Akutte nakkeplager

Akutte nakkesmerter kan ha mange årsaker. Underliggende årsaker til akutte nakkesmerter har som oftest bygget seg opp over lengre tid. Arbeidsstilling, ensidig belastning, trekk fra vindu, kroppsholdning og liggestilling er noen av de ytre årsakene som kan medvirke til akutt nakkeproblem. Indre årsaker som  stress, anspenthet, angst og ulike psykiske belastninger kan også gi nakkeplager.

Akutte nakkesmerter gir seg uttrykk gjennom skarpe, sterke smerter, både ved bevegelse, men enkelte ganger også når hodet holdes i ro. Slike smerter fører også til at man blir irritabel og sliten. Man kan også oppleve at spenningen i nakkemuskulaturen fører til for eksempel spenningshodepine, eller utstrålende smerter i arm og hånd. Akutte nakkesmerter kan oppleves veldig dramatisk ettersom det er veldig hemmende og gir store smerter. Vanligvis er ikke disse symptomene tegn på noe farlig. Akutte nakkeplager er noe som vil gå over. Behandling hjelper å redusere smertene raskt.

Kroniske Nakkeplager

Smertetilstander som vedvarer lenger enn 3 måneder får betegnelsen kroniske. Denne betegnelsen sier ingenting om prognose, kun at tilstanden har vart over lengre tid. Kroniske nakkeplager har ofte flere årsaker. Plagene har bygget seg opp over lengre tid som følge av overbelastning eller feilbelastninger. Dess lengre tid tilstanden varer dess flere symptomer tilkommer. Derfor er ofte symptombildet sammensatt, og man opplever mange ulike symptomer. Disse symptomene kan være av en noe mer diffus karakter. For eksempel utstrålende smerter i skulderregionen, prikking, nummenhet i arm og fingre, svimmelhet, hodepine, ansiktssmerter, nedsatt konsentrasjon og tretthet.

Ved kroniske plager er det enda viktigere med grundig utredning for å finne de bakomliggende årsaksmekanismene. Først når årsaksmekanismene er identifisert er det mulig å iverksette effektive behandlingstiltak. Ved kroniske plager er det vanlig å kombinere flere ulike tiltak parallelt. Her bør treningsøvelser, ergonomiske tilpasninger på jobb, holdningskorrigering, ernæring og samtaleterapi være noen av tiltakene. Disse tiltakene kommer i tillegg til manuell behandling som massasje, mobilisering og manipulasjon.

Kvinne med smerter i nakke

Nervekompresjon i nakke

Noen ganger ved utstrålende smerter er det på grunn av nerver som kommer i klem. Når dette skjer i nakke kalles det cervicobrachialgi. Nervene kan komme i klem som følge av forkalkninger på grunn av slitasjeforandringer (degenerasjon) i ledd, eller slitasjeforandringer i mellomvirvelskivene som fører til skiveprolaps. Ved slik tilstand oppstår det ofte intense smerter som stråler ut i arm. Slike smerter kan gi betydelig redusert livskvalitet. 

Prolaps

Mellomvirvelskivene er bygget opp av mange brusklag der fibrene i hvert lag går i ulik retning. I midten av mellomvirvelskivene er det en myk kjerne. Denne konstruksjonen er til for å spre belastningen slik at trykk blir spredt og absorbert i mellomvirvelskiven. Degenerasjon fører til at lagene med brusk blir skadet og noe av kjernen kan presse seg ut. Dette kalles protrusjon eller prolaps. Hvis kjernemassen presser seg ut i retning av nerverøttene kan det skape irritasjon eller trykk på nervene.

Studier viser at skiveprolaps er svært vanlig. I Norge har man funnet at rundt halvparten av befolkningen har skiveprolaps til enhver tid. De fleste er asymptomatisk. Selv om man gjør et radiologisk funn er det ikke dermed sagt at det man finner må være den direkte årsaken til plagene man opplever.

Kvinne med spenninger i nakkemuskulatur

Symptomer ved nerverotskompresjon

Typiske symptomer ved irritasjon på en nerverot, eller ryggmarg er smerter i nakke og utstrålende smerter til skulder, arm og ut i fingrene. Hvor det stråler ut er avhengig av hvilken nerverot som er irritert. Nedsatt sensibilitet, nummenhet eller prikking, samt nedsatt styrke og reflekser er andre symptomer på nervekompresjon. Sekundære symptomer som hodepine og svimmelhet samt stivhet i nakke kan også oppstå. 

Selv om man opplever disse symptomene kan man ikke med sikkerhet si hva som er årsaken. Det er andre tilstander som kan gi liknende symptomer for eksempel skalenussyndrom, og andre muskelspenninger i nakke-skulder regionen. Derfor vil våre terapeuter gjennomføre en grundig undersøkelse. Det vil også bli henvist videre til MR, CT eller andre spesialister om nødvendig for videre utredning. 

Kvinne med nakkesmerter
Kvinne med smerter i nakke
Kvinne med spenninger i nakkemuskulatur