Trykkbølge

Hva er trykkbølge?

Trykkbølgebehandling er et svært effektiv alternativ til kirurgi og kortisonbehandlinger. Behandlingsformen kan redusere eller fjerne kroniske tilstander i muskler og sener. Trykkbølgebehandling er en ikke invasiv behandling som ofte gir rask smertereduksjon, og bør alltid prøves før eventuell kirurgi vurderes. Behandling med radial trykkbølge utføres med et apparat som er utstyrt med en liten innebygd luftkompressor. Denne danner høyenergetiske akustiske trykkbølger. Disse bølgene blir rettet mot det skadede området gjennom en håndholdt applikator. 

Trykkbølgebehandlingen består av mellom 1500 til 3000 trykkbølger avhengig av størrelsen på området som behandles. Bølgene sendes med varierende intensitet etter hvilke området som behandles. Trykkbølgene overføres i to nivåer inn i muskel og senevev, lav energi og høy energi. Den lavenergiske overføringen har en smertelindrende effekt. Når den høyenergiske overføringen kommer i kontakt med det betente og skadede vevet skjer det en umiddelbar biologisk interaksjon. Som et resultat får man det som kalles revaskulering. Det vil si økt blodgjennomstrømming til området, der det dannes nye blodårer. Dette starter en vaskulær regenerasjonsprosess. 

Hva behandles med trykkbølge?

Forskning har vist at trykkbølgebehandling har utmerkede resultat uten noen langsiktige bivirkninger. Effekten av trykkbølge er godt dokumentert. En rekke studier utført ved universitet og sykehus i Europa og USA rapporterer resultater der minst 70-80% av pasientene, som tidligere hadde prøvd ulike behandlingsformer uten resultat, ble symptomfri etter kun få behandlinger med trykkbølge. Trykkbølgebehandling kan gi økt bevegelighet og har dokumentert langtidseffekt. I mange tilfeller kan det oppleves en umiddelbar smertereduksjon. Forskning har vist at i en del tilfeller kan trykkbølgebehandling til og med fjerne forkalkninger i senevev.  Om du er usikker på om tilstanden du har kan ha nytte av trykkbølgebehandling, ta kontakt med oss på Hope kiropraktorklinikk og bestill time for en grundig undersøkelse hos oss.

Hvordan foregår behandling med trykkbølge?

Selve trykkbølgebehandlingen av et område tar omtrent 15 minutter, men vil bare være en av behandlingsformene anvendt for å få maksimal effekt av behandlingen. Hos oss blir behandlingen gjennomført av en fysioterapeut eller kiropraktor med lang erfaring. En behandlingsserie med trykkbølge vil bestå av 5-6 behandlinger med 1-2 behandlinger i uken. Forskning har vist at flere behandlinger ikke nødvendigvis gir bedre resultat. Pasienter må forvente at trykkbølgebehandlingen  kan være noe smertefullt, da særlig over betente strukturer, eller der det er kort vei til bein. Det er vår erfaring at behandlingen er godt innenfor  smertegrensene hos de aller fleste av våre pasienter. 

Trykkbølgebehandling kan som andre behandlingsformer gi noen bivirkninger. Dette er forventet og er et godt tegn på at kroppen jobber med å reparere skaden. Bivirkningene kan oppleves som treningsverk, ømhet eller en noe diffus smerte. Pasienten kan også føle seg noe trøtt etter en slik behandling. I etterkant av trykkbølgebehandlingen er det anbefalt å  reduserer belastning av det behandlede området de neste 48 timene. Det er for å ikke overbelaste det behandlede vevet som har gjennomgått en tøff behandling. Om man opplever smertereduksjon eller blir helt smertefri etter behandling er det ekstra viktig å ta det med ro. Kroppen trenger tid til å reparere skaden.

Forventet effekt av trykkbølgebehandling

Det er ikke forventet at man opplever særlig effekt av behandlingen med en gang. Man kan oppleve noe kortvarig smertereduksjon etter hver behandling før reaksjonen slår inn. Vanligvis er det slik at man ikke oppnår full effekt før tidligst 14 dager etter avsluttet behandling. Noen ganger kan det gå inntil 2-3 måneder etter avsluttet behandling før full effekt inntreffer. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig med en ny runde med trykkbølgebehandling etter 4 måneder, om pasienten fremdeles har symptomer. Skader som har utviklet seg over en lengre tidsperiode vil også ta lang tid å helbrede.

Bestill time hos oss i dag