Trykkbølge

Hva er trykkbølge?

Trykkbølgeterapi, også kjent som ekstrakorporeal sjokkbølgeterapi (ESWT) er en medisinsk prosedyre som brukes til å behandle forskjellige tilstander og skader i kroppen. De høyenergiske trykkbølgene genereres av en spesialisert enhet og leveres til det berørte området gjennom en applikator. Trykkbølge er et svært effektivt alternativ til kirurgi og kortisonbehandlinger. Behandlingsformen kan redusere eller fjerne kroniske tilstander i muskler og sener. Trykkbølge er en ikke invasiv behandling som ofte gir rask smertereduksjon, og bør alltid prøves før eventuell kirurgi vurderes. 

Radial trykkbølgebehandling utføres med et apparat som er utstyrt med en liten innebygd luftkompressor. Denne danner høyenergetiske akustiske trykkbølger. Disse bølgene blir rettet mot det skadede området gjennom en håndholdt applikator. Trykkbølgebehandling brukes ofte i ortopedi, rehabilitering og idrettsmedisin for å behandle sener, muskler og skjelettrelaterte problemer. Det kan være effektivt for å lindre smerte, fremme helbredelse og forbedre funksjonen i det berørte området. Prosedyren fungerer ved å stimulere kroppens naturlige helbredelsesprosess gjennom de mekaniske og biokjemiske effektene av trykkbølgene. Dette kan føre til økt blodsirkulasjon, reduksjon av betennelse, stimulering av vevsreparasjon og nedbrytning av kalkavleiringer.

Det er viktig å merke seg at trykkbølgebehandling ikke er egnet for alle tilstander. Det er nødvendig med en grundig vurdering og diagnose fra en medisinsk fagperson før behandlingen igangsettes. Effektiviteten av behandlingen kan variere avhengig av tilstanden som behandles og individuelle faktorer.

Hvilke plager har nytte av trykkbølgebehandling?

Forskning har vist at trykkbølgebehandling har utmerkede resultater uten noen langsiktige bivirkninger. Trykkbølge kan være nyttig for behandling av flere ulike medisinske tilstander. Trykkbølge er spesielt egnet til å behandle ulike kroniske muskel og sene lidelser. Trykkbølgebehandling kan gi økt bevegelighet og har dokumentert langtidseffekt.

Vanlige tilstander som behandles av trykkbølge:

  • Muskel- og skjelettlidelser: Trykkbølgeterapi kan brukes til å behandle en rekke muskel- og skjelettlidelser, inkludert: plantar fasciitt, tennisalbue, kalkskulder, akillessenebetennelse, patellar tendinopati (jumpers knee), iliotibialbåndssyndrom, triggerpunkter, og myofascial smertesyndrom.
  • Senebetennelser: Trykkbølge kan være effektiv for å behandle ulike former for senebetennelser, som for eksempel: Seneskader i skulder, albue, hofte, kne og ankel. Den stimulerer også til helbredelse av senerupturer, der senen er delvis eller helt revet av.
  • Karsykdommer: Trykkbølgeterapi kan brukes i behandlingen av visse karsykdommer, som for eksempel perifer arteriell sykdom (PAS), der det er redusert blodtilførsel til ekstremitetene. Trykkbølger kan bidra til å forbedre blodsirkulasjonen og fremme tilheling av vev.
  • Kroniske smerter: Trykkbølgeterapi kan også være nyttig for å lindre kroniske smertetilstander, som fibromyalgi og myofascielle smerter. Behandlingen kan bidra til å redusere smerteintensiteten og forbedre pasientens funksjon.
  • Kalkskulder: Kalkskulder, eller kalkdannelse i skulderen, kan forårsake smerter og begrenset bevegelse. Trykkbølgeterapi kan bidra til å bryte ned kalkavsetningene og fremme helbredelse i det berørte området.
  • Patellar tendinopati (jumpers knee): Trykkbølgeterapi kan brukes til å behandle smerter og betennelse i senen som forbinder kneskålen til leggmuskulaturen. Det kan være en effektiv behandling for å fremme helbredelse og lindre smerter.
  • Tennisalbue: Trykkbølgeterapi kan bidra til å redusere smerter og betennelse i senene som er involvert i tennisalbue (lateral epikondylitt).
  • Plantar fasciitt: Trykkbølgeterapi kan brukes til å behandle smerter og betennelse i plantar fascia, det vevsbåndet som forbinder hælen til tærne. Det brukes vanligvis når mer konservative behandlinger som hvile og fysioterapi ikke gir tilstrekkelig lindring.
  • Akillessenebetennelse: Trykkbølgeterapi kan brukes til å behandle smerter og betennelse i akillessenen, den store senen som forbinder hælen til leggmuskulaturen. 

Det er viktig å merke seg at effektiviteten av trykkbølgebehandling kan variere avhengig av den spesifikke tilstanden og individuelle faktorer. Derfor er det viktig å konsultere kvalifisert helsepersonell for vurdering om trykkbølgebehandling er egnet og anbefalt for din spesifikke tilstand. Er  du usikker på om tilstanden din kan ha nytte av trykkbølgebehandling? Kontakt oss på Hope kiropraktorklinikk og bestill time for en grundig undersøkelse hos oss.

Konsulter kvalifisert helsepersonell

Det er viktig å merke seg at effektiviteten av trykkbølgebehandling kan variere avhengig av den spesifikke tilstanden og individuelle faktorer. Derfor er det viktig å konsultere kvalifisert helsepersonell for vurdering om trykkbølgebehandling er egnet og anbefalt for din spesifikke tilstand. Er  du usikker på om tilstanden din kan ha nytte av trykkbølgebehandling? Kontakt oss på Hope kiropraktorklinikk og bestill time for en grundig undersøkelse hos oss
Trykkbølge

Hvordan foregår behandling med trykkbølge?

Selve trykkbølgebehandlingen av et område tar omtrent 15 minutter, men vil bare være en av behandlingsformene anvendt for å få maksimal effekt av behandlingen. Hos oss ved Hope kiropraktorklinikk blir behandlingen gjennomført av en fysioterapeut eller kiropraktor med god kompetanse. En behandlingsserie med trykkbølge vil bestå av 3-6 behandlinger 1-2 ganger i uken. Forskning har vist at flere behandlinger ikke nødvendigvis gir bedre resultat. 

Trykkbølgebehandling involverer bruk av spesialisert utstyr. Pasienten blir vanligvis bedt om å ligge eller sitte komfortabelt under behandlingen. Det berørte området av kroppen blir eksponert, for eksempel foten for behandling av plantar fasciitt eller skulderen for behandling av ulike skulderplager. 

En gel eller olje blir vanligvis påført det berørte området. Dette bidrar til å sikre god kontakt mellom huden og trykkbølgeapparatet, samtidig som det reduserer friksjon og ubehag under behandlingen. Trykkbølgebehandlingsenheten har en håndholdt applikator som plasseres mot huden i det berørte området. Applikatoren sender ut trykkbølger gjennom huden og inn i vevet. Behandleren vil justere behandlingsparametrene, som intensitet og frekvens av trykkbølgene, basert på den spesifikke tilstanden som behandles og pasientens behov. Dette kan variere avhengig av tilstanden og behandlingsprotokollen som følges. Når trykkbølgeapplikatoren er riktig plassert og innstilt, sender den ut trykkbølger gjennom huden og inn i det underliggende vevet. 

Trykkbølgene genererer mekaniske vibrasjoner som bidrar til å stimulere helbredelse, bryte ned kalkavsetninger, redusere betennelse og lindre smerte. Varigheten av behandlingen kan variere avhengig av tilstanden som behandles og behandlingsprotokollen. En typisk trykkbølgebehandlingsøkt kan vare i omtrent 10-20 minutter.

Etter behandlingen kan det være anbefalt å fortsette med tiltak som fysioterapi, øvelser eller hvile avhengig av tilstanden som behandles. Flere behandlingssesjoner kan være nødvendig for å oppnå ønskede resultater, og dette vil bli bestemt av behandleren. Det er viktig å merke seg at detaljene i trykkbølgebehandlingen kan variere avhengig av det spesifikke apparatet og protokollen som brukes. Det er viktig å konsultere med en kvalifisert helsepersonell for å få riktig veiledning og behandlingstilpassing.

Trykkbølge

Hvor mange behandlinger med trykkbølge trenger man?

Antallet anbefalte behandlinger med trykkbølgebehandling kan variere avhengig av den spesifikke tilstanden som behandles, alvorlighetsgraden av tilstanden og individuelle faktorer. Generelt sett vil en behandlingsprotokoll for trykkbølgebehandling inneholde flere økter.

For mange tilstander anbefales det et sett med 3-6 behandlinger, med en frekvens på en til to ganger i uken. Noen tilstander kan kreve flere behandlinger, spesielt i tilfeller av kroniske eller alvorlige tilstander. Intervallet mellom behandlingene kan også variere, og det kan være behov for justeringer basert på pasientens respons og progresjon. Det er viktig å merke seg at effekten av trykkbølgebehandling ikke alltid er umiddelbar, og det kan ta tid før man oppnår optimale resultater. Etter en behandlingsserie kan det være behov for periodiske vedlikeholdsbehandlinger for å opprettholde effekten over tid. Det endelige antallet behandlinger og behandlingsplanen bør alltid bli bestemt av en kvalifisert helsepersonell som kan vurdere den spesifikke tilstanden og pasientens individuelle behov.

Hva sier forskningen om trykkbølgebehandling?

Ekstrakorporal trykkbølgeterapi (ESWT) er en ikke-invasiv behandlingsmetode som har blitt stadig mer populær i behandlingen av en rekke muskel- og skjelettlidelser. Gjennom å sende trykkbølger gjennom huden og inn i vevet, har denne terapien vist lovende resultater. Hva sier forskningen om ESWT og dens effekt på ulike tilstander?

Effekten av trykkbølgebehandling er godt dokumentert. En rekke studier utført ved universitet og sykehus i Europa og USA rapporterer resultater der minst 70-80% av pasientene, som tidligere hadde prøvd ulike behandlingsformer uten resultat, ble symptomfri etter kun få behandlinger med trykkbølge. Forskning har vist at i en del tilfeller kan trykkbølgebehandling til og med fjerne forkalkninger i senevev. En systematisk gjennomgang og metaanalyse publisert i Journal of Shoulder and Elbow Surgery i 2020 konkluderte med at ESWT fører til betydelig forbedring i smerte og funksjon hos pasienter med tendinopatier i skulder inklusiv det som kalles kalkskulder. 

Forskning har vist varierte resultater når det gjelder effektiviteten av ESWT for tennisalbue. Tennisalbue, eller lateral epikondylitt, er en tilstand preget av smerter og betennelse i senene som er involvert i albuen. En randomisert kontrollert studie publisert i American Journal of Sports Medicine i 2019 fant at pasienter som mottok ESWT hadde betydelig reduksjon i smerte og bedre funksjon sammenlignet med placebogruppen. Imidlertid har noen andre studier rapportert mer begrensede effekter. 

Studier har vist at ESWT også kan være effektivt i behandlingen av akillessenebetennelse. En randomisert kontrollert studie publisert i The American Journal of Sports Medicine i 2017 fant at ESWT førte til betydelig smertelindring og bedre funksjon hos pasienter med akillessenebetennelse sammenlignet med placebo

Flere studier har vist at ESWT kan være effektivt i behandlingen av plantar fasciitt. Plantar fascitt er en vanlig årsak til hælsmerter, preget av betennelse og smerter i plantarfascia, vevsbåndet som forbinder hælen til tærne. En metaanalyse publisert i Journal of the American Podiatric Medical Association i 2018 konkluderte med at ESWT gir betydelig smertelindring og forbedring av funksjonen hos pasienter med plantar fasciitt. 

Disse tilstandene har ofte bygget seg opp over lengre tid og  mange ganger er mye annen behandling prøvd først. Det er viktig å smøre seg med litt tålmodighet. Det kan variere hvor mange behandlinger som må til og hvor lang tid det tar før effekten begynner å vise seg.

Trykkbølge

Forventet effekt av trykkbølgebehandling

Kan være smertefullt

Pasienter må forvente at trykkbølgebehandling kan være noe smertefull da særlig over strukturer der det er kort vei til ben. Det er vår erfaring at behandlingen er godt innenfor smertegrensene hos de aller fleste av våre pasienter. 

Trykkbølgebehandling kan som andre behandlingsformer gi noen bivirkninger. Dette er forventet og er et godt tegn på at kroppen jobber med å reparere skaden. Bivirkningene kan oppleves som treningsverk, ømhet eller en noe diffus smerte. Det er også vanlig å føle seg noe trøtt etter en slik behandling. 

I etterkant av behandling med trykkbølge er det anbefalt å  reduserer belastning av det behandlede området. De neste 48 timene er det viktig å unngå overbelasting av det behandlede vevet som har gjennomgått en tøff behandling. Om man opplever smertereduksjon eller blir helt smertefri etter behandling er det ekstra viktig å ta det med ro. Dette fordi kroppen trenger tid til å reparere skaden.

Etter de første behandlingene er det ikke forventet at man opplever særlig effekt. Det er derimot vanlig å oppleve noe kortvarig smertereduksjon etter hver behandling før reaksjonen slår inn. Likevel er det som oftest slik at man ikke oppnår full effekt før 14 dager til 2-3 måneder etter avsluttet behandling. I noen tilfeller er nødvendig med en ny runde med trykkbølgebehandling etter 4 måneder om pasienten fremdeles har symptomer. Skader som utviklet seg over en lengre tidsperiode vil også ta lang tid å helbrede.

Effekten av trykkbølgebehandling kan variere fra person til person og avhenger av flere faktorer. Effekten vil for eksempel variere for ulike tilstander som behandles, alvorlighetsgraden av tilstanden, individuelle forskjeller og behandlingsprotokollen som følges. 

Behandlingen kan bidra til å lindre smerte ved å redusere betennelse, stimulere helbredelse og redusere overføringen av smertesignaler. Mange pasienter opplever gradvis eller umiddelbar smertelindring etter behandlingen. Det kan likevel være behov for flere behandlinger for å oppnå maksimal effekt. Trykkbølgebehandling kan også bidra til å forbedre funksjonen i det berørte området. Dette kan omfatte økt bevegelighet, bedre styrke og forbedret evne til å utføre daglige aktiviteter uten ubehag eller begrensninger. Trykkbølgebehandling kan ha en betennelsesdempende effekt ved å redusere produksjonen av pro-inflammatoriske substanser og fremme frigjøringen av anti-inflammatoriske faktorer. Dette kan bidra til å redusere betennelse i vevet og fremme helbredelse. Trykkbølgebehandling kan stimulere kroppens naturlige helbredelsesprosesser ved å øke blodtilførselen til det berørte området. Den fremmer dannelse av nye blodkar og stimulerer veksten av sunne vev. Dette kan være spesielt nyttig i tilfeller der det er behov for å reparere skadede sener eller fremme helbredelse av vev.

Det er viktig å merke seg at effekten av trykkbølgebehandling kan variere, noen opplever mer markante resultater enn andre. Noen pasienter kan oppleve umiddelbare forbedringer etter bare noen få behandlinger. Andre kan kreve flere behandlinger over tid for å oppnå ønskede resultater. Det er viktig å ha realistiske forventninger og diskutere forventet effekt med en kvalifisert helsepersonell som kan vurdere den spesifikke tilstanden og pasientens individuelle behov.

Trykkbølge
Trykkbølge
Trykkbølge