Skulderplager

Hva er skulderplager?

Med skulderplager mener vi smerter, ubehag og bevegelsesforstyrrelser i og rundt skulderleddet. Dette er svært vanlige plager som mange, spesielt eldre mennesker plages med. 25 prosent av de eldre har kroniske smerter fra skulder regionen. Også unge mennesker kan være plaget, men da ofte etter en idrettskade. Skulderplager er som oftest forårsaket av feilbelastning eller overbelastning av skulder.

Skulderleddet er et svært komplisert ledd, der bevegelse skal skje i alle retninger. Dette krever mye av muskler, senevev og leddbånd. Disse strukturene skal sørge for at bevegelse og belastning skjer kontrollert og innenfor det strukturene tåler. En liten ubalanse i dette intrikate samarbeidet kan forårsake feilbelastninger, som kan gi skade og forårsake smerter i skulder.

Impingementsyndrom

Impingement syndrom er en smertetilstand i skulder på grunn av innklemming av vev, som ofte fører til nedsatt funksjon. Impingement oppstår ofte ved økt belastning, eller ny aktivitet som belaster og irriterer mykdelsvev i skulder. For eksempel aktiviteter som å male huset eller bære og løfte barn kan være årsaker til impingement. Andre årsaker kan være nye treningsøvelser eller økt belastning ved trening. Slik overbelastning kan føre til irritasjon, betennelse og hevelse i senevev, muskel eller slimpose. Hevelsen tar opp plass og det blir trange forhold mellom skjelettstrukturene i skulderen. 

Forandringer i skjelett kan også medføre trange forhold i skulderen, og være årsak til smertetilstanden. Symptomer ved impingement kan oppstå akutt eller komme over tid. Smertene er som oftest lokale med noe utstråling i overarm. Smertene øker ved bevegelse for eksempel når du skal kle på eller av deg. Skulderen kan også verke om natten og påvirke nattesøvn.

Senebetennelse (tendinopati)

Senebetennelse eller tendinopati er en irritasjon av senevev som har oppstått på grunn av skade eller overbelastning. Senebetennelse kan være akutt eller kronisk. Kronisk senebetennelse betegnes som tendinose. Billeddiagnostikk av sene ved smertetilstand på grunn av overbelastning av sene viser vanligvis ingen betennelsesforandringer i senevevet. Derfor har man gått over til betegnelsene tendinopati og tendinose, som er mer beskrivende for tilstanden enn senebetennelse.

I skulderen er supraspinatustendinitt den vanligste formen for tendinopati.  Deretter følger musklene infraspinatus, subskapularis og biceps, som alle fester rundt skulderleddet. Tendinopatier og tendinoser er tilstander som ofte tar litt tid å heles, og har behov for behandling for å bli helt bra. Behandlingen vil først fokusere på å dempe smerte og deretter bygge opp funksjon. Viktig å unngå innaktivitet da dette medfører at skulderen stivner ytterligere. Bevegelser og belastninger som forverrer smertetilstanden da særdeles etterpå i hvile skal man unngå for å ikke irritere vevet ytterligere.

Slimposebetennelse (Bursit)

I skulderen finnes flere slimposer som ligger mellom sener for å beskytte senene mot slitasje. Noen ganger kan det oppstå betennelser i disse slimposene. Da hovner disse opp og fylles med væske og forårsaker smerte. Akutt slimposebetennelse kan i løpet av kort tid medføre betydelige smerter i skulder og fremside arm. Smertene er ofte så intens at man får vanskeligheter med å sove. Bevegelse er smertefullt og det er vanskelig å kle på og av seg. Det er usikkert hva som er årsaken til slimposebetennelse, men det er sannsynligvis overbelastning eller en irritasjon som starter betennelsen. 

Uten behandling vil trolig betennelsen bli mye bedre etter to uker og helt restituert etter seks uker. Med medikament behandling som kortison vil man få en umiddelbar forbedring og vil kun ha behov for en til to behandlinger.

Triggerpunkt

Triggerpunkt er en neuromuskulær tilstand lokalisert der den innerverende nerven møter muskel. Triggerpunkt oppstår på samme sted i musklene hos alle mennesker. Det skilles mellom latent og aktive triggerpunkt. Latente triggerpunkt kan gi nedsatt funksjon og bevegelsesutslag men ikke spontan smerte. Ved stimulering for eksempel ved trykk vil man kunne provosere frem smerte. Et aktivt triggerpunkt gir spontan smerte uten ytre stimulering og den opplevde smerten vil forverres ved trykk. Triggerpunkt er svært vanlig, særlig latente triggerpunkt. Det er flere muskler der triggerpunkt kan gi utstrålende smerter i skulder og arm.

Frossen skulder

Kapsulitt også kalt frossen skulder er når skulderen er smertefull og gradvis mister bevegelse på grunn av betennelse i skulderleddskapselen. Denne tilstanden kommer i mange faser, smertene vil tilta med tiden og bevegelsesomfanget redusert inntil et punkt der skulderen spontant bedres sakte men sikkert. 

Prosessen tar ca. 18 måneder uten behandling. Med behandling er målet å stoppe den negative utviklingen og korte ned på tiden til full restitusjon. Behandling for frossen skulder kan være tøff, men med rett behandling, kan smerten reduseres og bevegelsen restitueres. Det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Kiropraktor behandler skulderplage

Undersøkelse og behandling av skulderplager

Vi på Hope kiropraktorklinikk har fokus på grundig undersøkelse og sykehistorikk for å finne årsakssammenhenger. Det er viktig for å lage et behandlingsopplegg og plan for øvelser, og videre forebygging, slik at plagene ikke kommer tilbake. Vi anvender oss av ulike behandlingsmetoder som mobilisering, leddjustering, triggerpunktsbehandling, trykkbølge, skanlab bodywave samt akupunktur.  I tillegg gir vi spesifikke øvelser, holdningskorreksjon, samt råd om fysisk aktivitet og kosthold.

Kiropraktor behandler skulderplage