Kiropraktikk

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktikk er en behandlingsform som er spesielt tilpasset hver enkelt pasient. En kiropraktor behandler alt fra små barn til godt voksne, og eldre pasienter med svært ulike problemstillinger. Det kreves derfor en profesjonell vurdering av det enkelte tilfellet, samt gode oppdaterte forskningsbaserte kunnskaper for å oppnå gode resultater. Kiropraktoren stiller diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgen eller andre undersøkelser.

Hender som behandler ryggrad

Litt kiropraktikk historikk

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr “å utføre med hendene”. Kiropraktikk er en profesjon som bare er litt over hundre år gammel. Likevell har vi kilder som viser at manuelle behandlingsformer, som manipulasjon og mobilisering, har vært anvendt som behandlingsform av plager hos mennesker i mange deler av verden helt siden antikken.

Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922, og metoden har for det meste av denne tiden vært betraktet som alternativ behandling. I 1988 ble tittelen kiropraktor beskyttet, og utøvere måtte være autorisert og ha lisens iht «Lov om helsepersonell». Norske kiropraktorer fikk fra 1. januar 2006 status som primærkontakt innen sitt kompetanseområde på lik linje med leger, tannleger og psykologer. En kiropraktor har i dag henvisningsrett til spesialisthelsetjenester og radiologiske undersøkelser som CT, MR og røntgen, samt rett til å sykemelde inntil 12 uker. Kiropraktorer har refusjonsrett fra Helfo.

Undersøkelse hos en kiropraktor

En kiropraktor er autorisert helsepersonell med fokus på diagnose og behandling av tilstander i muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktoren anvender i hovedsak manuell behandling av muskler og ledd i kroppen. Kiropraktoren søker å redusere smerte og forbedre funksjonaliteten til pasienten. En kiropraktor vil også undervise pasienten i hvordan en selv kan ta ansvar for egen helse via trening, ergonomi og andre terapier for å forebygge eller rehabilitere tilstanden. Kiropraktoren fokuserer på det intime forholdet mellom nervesystemet, ryggraden og muskulatur.

Enten en pasient har kroniske eller akutte smerter, eller kommer for å hindre at smerte oppstår, vil kiropraktoren gjøre en grundig analyse av hele kroppen og de svakheter som med rimelighet kan forårsake symptomer. Kiropraktoren vil ha en holistisk tilnærming med pasientens helse i sentrum. Terapeuten vil behandle kroppen som en helhet og søke årsakene bak plagene og behandle disse. Det er derfor viktig at undersøkelsen og behandlingen er grundig utført.

Kiropraktor undersøker kvinne med ryggplage

Behandling hos kiropraktor

Kiropraktikk er en ikke invasiv behandling som består av ulike manuelle behandlingsformer. Mobilisering, leddmanipulasjon eller mykdelsmanipulasjon er de vanligste behandlingsformene. Mobilisering er en mykere og veldig skånsom behandlingsform.  Kiropraktisk mobilisering er tilnærmet en manipulasjon med lav hastighet, en bevegelse og strekking av muskler og ledd, med mål om å øke bevegelsesområdet innen disse strukturene. 

Leddmanipulasjon eller kiropraktisk justering, som det ofte blir kalt, er en leddnær høyhastighets manipulasjon av et ledd i en spesifikk retning. Det vil si en hurtig kort bevegelse i en ønsket retning. Kiropraktisk mykdelsmanipulasjon er en behandlingsform som inkluderer tøyning av muskulatur, triggerpunktsbehandling, tverrfriksjoner og massasje samt graston teknikk.

Kiropraktoren behandler og arbeider med alle akutte og kroniske lidelser fra muskel-skjelettsystemet inkludert forebygging av disse. Ved å behandle ulike ledd, muskler og leddbånd kan man lindre belastede og utsatte områder og eliminere ubalanser.

Målet med kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling har som målsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått. Biomekanisk og strukturell svekkelse av ryggraden kan påvirke nervesystemet. Den kiropraktiske behandlingen søker å gjenopprette strukturens integritet i ryggraden. I tillegg søker den å redusere presset på det følsomme nevrologiske vevet slik at kroppen får optimale forhold for restitusjon.

Hvilke plager behandler en kiropraktor?

En kiropraktor behandler mange ulike tilstander fra hele kroppen. Fra hodepine, nakkeplager og korsryggsmerte til plager fra ekstremiteter som musearm, tennisalbue og  plager fra knær og ankler. Kiropraktoren behandler pasienter i alle aldre fra spedbarn med kolikkliknende plager, gravide med bekkenplager, til eldre personer med mer kroniske plager. Kiropraktoren tilpasser behandlingen til pasientens behov for eksempel om pasienten er en eldre person med benskjørhet tilpasses behandlingen slik at den er skånsom, og ivaretar pasienten, samtidig som man løser opp i muskelspenningene og øker bevegelse og funksjon i ledd.

Kiropraktisk behandling av korsryggsplage

Idretts- kiropraktikk

Idrettsskader er også noe en kiropraktor behandler. Det å være i bevegelse er veldig viktig for vår helse, forskningen viser til mange helsegevinster ved regelmessig mosjon. Dessverre er det også risiko forbundet med mosjon og idrett. Akutte skader etter et uhell eller overbelastningsskader, der skaden kommer av for stor belastning over tid, kan føre til uønsket opphold fra mosjon eller idretten.

Idrettsmedisin handler om å forebygge, diagnostisere og behandle idretts eller treningsrelaterte skader. Spesielt smerter og plager i ledd og muskler forårsaket av fysisk aktivitet. På grunn av konkurransesituasjonen  i idrett, er  det et hovedfokus i idrettsmedisin å raskt rehabilitere skadede utøvere. Vi behandler våre mosjonist pasienter på en lignende måte. Hele målet er å behandle våre pasienter raskt og effektivt slik at de kan vende tilbake til sine utvalgte sportslige aktiviteter

Hvor mange behandlinger?

Hvor mange behandlinger en trenger er veldig individuelt, og vil vurderes i hvert tilfelle. Målet med behandling er smertelindring den første uken, og om mulig å bli fri fra symptom etter den andre uken. Samtidig er det viktig å unngå at tilstanden blir kronisk. Gjennomsnittlig uten behandling kan det ta rundt 4-6 uker å bli bra fra en akutt smertetilstand, men i noen tilfeller går det lang tid og tilstanden blir kronisk. Derfor er det viktig å oppsøke kiropraktor raskt og komme i gang med behandling.

Ofte ser en vanlig behandlingsserie for en akutt smertetilstand i nakke eller rygg slik ut:  To til tre behandlinger første uken med forventet betydelig smertereduksjon. To behandlinger andre uken, forventer 80-100 prosent bedring. For å opprettholde resultatet er det viktig med en oppfølgende behandling den tredje uken. Etter dette er det anbefalt en ytterligere oppfølgende behandling etter en måned og etter et halvt år. Forskning har vist at vedlikeholdsbehandling hos kiropraktor kan være nyttig og gir færre dager med plagsom smerte. 

Kiropraktor behandler skulderplage

Forventet reaksjon etter behandling hos kiropraktor

Ofte får pasienten en umiddelbar smertelindring og bedre bevegelighet etter behandling, men noen timer senere kan reaksjon på behandlingen oppstå. En normal reaksjon varer vanligvis i 12 -24 timer, men kan i noen tilfeller vare i opptil 48 timer etter behandling. Reaksjoner inkluderer lokal ømhet og treningsverk. Noen ganger opplever pasienten en midlertidig økning av symptomene pasienten søkte behandling for. Pasienten kan også bli trøtt, svimmel og føle seg uvel samt få hodepine etter en behandling. Det å få reaksjon er positivt, det er et tegn på at kroppen setter igang prosesser for å reparere og helbrede skaden.

Hender som behandler ryggrad
Kiropraktor undersøker kvinne med ryggplage
Kiropraktisk behandling av korsryggsplage
Kiropraktor behandler skulderplage