Hva er Massasje?

Massasje er ulike former for manipulasjon av kroppens mykdeler som muskler og senevev. Det finnes en rekke forskjellige massasjeteknikker fra ulike deler av verden. I de fleste teknikkene brukes hender, fingre, albuer, knær, underarmer, føtter eller en enhet som for eksempel en massasjepistol. Formålet med massasje er generelt  behandling av smertetilstander eller muskelspenninger. En person med utdannelse i massasje er en massasjeterapeut eller muskelterapeut. Fysioterapeuter og kiropraktorer har også massasje som en del av utdannelsen.

Den senere tid har det innen klassisk massasje vært fokusert sterkere på en sammenheng mellom psykiske/ følelsesmessige og kroppslige plager. Dette åpner for at årsak til sykdom kan være så vel psykisk som fysisk. Samtidig har man med basis i forskning anerkjent at massasje kan ha effekt på immunsystemet. Således åpner man opp for at massasjeterapi også kan ha virkninger på sykdom generelt sett, selv om dette ikke er hovedfokus i behandlingen.

Kvinne får massasje for spenninger i ansikt

Hvordan foregår en Massasjebehandling?

Massasjeterapeuten kartlegger først pasientens ønsker og behov. Så vil pasienten bli bedt om å kle av seg tilstrekkelig for at terapeuten kan komme til de ønskede områdene. Pasienten vil aldri bli bedt om å kle av seg mer enn de er komfortable med. Det kan være lurt å planlegge bekledning eller ha med et skift til noe en er komfortabel med. Pasienten vil bli bedt om å sitte eller ligge på mage eller rygg. Slik at terapeuten kommer til og kan gi god behandling, og samtidig ta vare på seg selv gjennom god arbeidsstilling. Massasjeteraeputen vil begynne med forsiktig strykning og etterhvert gå dypere inn i vevet. God kommunikasjon mellom pasient og terapeut er viktig for at opplevelsen skal bli god. Det er viktig at pasient føler seg trygg og kan slappe helt av.

Hva kan Massasje brukes til?

Mann får massasje for ryggplager

Hvilken effekt har Massasje?

Forskning bekrefter at Massasje har en terapeutisk betydning. Massasjeterapi er nyttig i behandlingen av en rekke ulike plager. Det kan ha en dyptgående betydning for helse og velvære og skaper mental og fysisk avslapning. Massasje av muskulære spenninger, skaper avspenning, balanse i muskulatur og økt sirkulasjon i dypereliggende vev. En felles grunntanke i all massasjeterapi er at det fremmer helse og velvære, det øker blodsirkulasjonen og er avspennende.

Hvilke bivirkninger kan oppstå etter Massasjebehandling?

Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger av massasjebehandling. Fysiske bivirkninger kan være allergiske reaksjoner på oljer, trøtthet, stølhet, kink eller muskulær ubalanse. Akutt betennelse kan også oppstå, samt reaksjoner som kulde-varmefornemmelser, hjertebank, hodepine og kvalme ved visse former for massasjebehandling. Lokale infeksjoner kan forverres av massasje. Det er derfor viktig å fortelle terapeuten om eventuelle sykdommer eller infeksjoner som kan være kontraindikasjoner på massasjebehandling.

Kvinne får massasje for spenninger i ansikt
Mann får massasje for ryggplager