Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlingsform som har fokus på å fremme god helse gjennom å arbeide med kropp og bevegelse. En fysioterapeut er en utdannet og lisensiert medisinsk fagperson. Fysioterapeuten har erfaring i å diagnostisere fysiske avvik, gjenopprette fysisk funksjon og mobilitet. Fysioterapibehandling søker å opprettholde fysisk funksjon og fremme fysisk aktivitet og riktig funksjon.

Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra annet helsepersonell. På Hope Kiropraktorklinikk arbeider vår fysioterapeut uten refusjonsrett. Hos vår fysioterapeut er det kort ventetid i motsetning til de fysioterapeutene som har refusjonsrett.

Hvordan arbeider en fysioterapeut?

Fysioterapeuten har ofte en aktiv tilnærmelse, og samarbeider med pasienten for å finne en behandlingsmetode pasienten selv kan ta del i. Målsetningen er en langvarig og forebyggende effekt. Fysioterapeuten har en helhetlig tilnærmelse. Det vil si at terapeuten gjør en grundig undersøkelse for å komme til bunn i hva som kan være årsaken til smertetilstanden eller funksjonsnedsettelsen. Det er mange faktorer som bidrar til opprettholdelse av god helse. Det er også mange faktorer som kan spille inn negativt på den fysiske formen. Mye stress, sosiale og kulturelle forandringer, ergonomi og fysisk belastning, er noen av faktorene som kan påvirke helsen vår. Derfor vil fysioterapeuten ha en grundig kartlegging av sykehistorie og deretter vurdere funksjon, bevegelsesmønster og kroppsholdning i tillegg til ulike spesifikke tester

Kvinne får behandling for nakkeplager av fysioterapeut
Kvinne får behandling for nakkeplager av fysioterapeut

Hva behandles med fysioterapi?

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om hvordan kroppen fungerer og spesialiserte praktiske kliniske ferdigheter for å vurdere, diagnostisere og behandle symptomer på sykdom, skade og funksjonshemming. Fysioterapi inkluderer rehabilitering, så vel som forebygging av skader, og promotering av helse og kondisjon. Fysioterapeuter jobber ofte i team med annet helsepersonell for å dekke et individs helsebehov.

Etter en grundig undersøkelse vil terapeuten vurdere hvilken behandling som er mest effektiv. Fysioterapeuten behandler smertetilstander eller skader i nakke, skuldre, overekstremiteter, rygg, bekken, hofte, og underekstremiteter.

Fysioterapi kan hjelpe deg …

  • bli sterkere og mer fleksibel
  • øke bevegelsesfriheten og mobiliteten
  • puste lettere
  • redusere smerter
  • holde deg i aktivitet
  • forhindre skader

… slik at du kan gjenoppta aktiviteter som er viktige for deg.

Fysikalsk behandling av vond ankel
Fysikalsk behandling av vond ankel

Hvordan foregår behandling med fysioterapi?

De vanligste behandlingformene  fysioterapeuten anvender er massasje, mobilisering, tøyningsteknikker, traksjon, øvelser og treningsterapi. Fysioterapeuten anvender også elektroterapi som laser, ultralyd og skanlab bodywave. Korreksjon av dårlig kroppsholdning og avspenningsteknikker er andre tiltak terapeuten tar i bruk for å hjelpe pasientene til bedre helse.