Skanlab bodywave

Hva er Skanlab Bodywave?

Skanlab Bodywave NG Pro er et norsk utviklet diatermiapparat som er beregnet for behandling av muskel- og skjelettskader. Apparatet genererer et elektrostatisk felt av energi med en frekvens på 500 kHz (0,5 MHz). Watteffekten er 25 watt, og effekten er basert på å skape en statisk vekselstrøm som videre skaper et elektrodynamisk felt. Enheten er klassifisert som et langbølgeapparat, og strømmen karakteriseres ved å være en kapasitiv høyfrekvent strøm. Under behandling opplever pasienten en lokal og dyp varme, som gir en øyeblikkelig økning i lokal sirkulasjon. Den lindrer smerte, akselerer tilhelning av muskel og bløtvevskader samt leddplager, øker elastisiteten i vevet og dermed forbedrer bevegeligheten. Skanlab NG Pro brukes også ofte i forebyggende øyemed.

Hvordan foregår behandling med Skanlab Bodywave?

Skanlab Bodywave vil anvendes komplimentært til annen type behandling for å oppnå optimalt resultat. Terapeuten vil vurdere om skanlab vil være aktuelt for pasientens plage. Utførelsen skjer ved at terapeuten påfører kontaktgel eller elektrodekrem på behandlingsområdet, og på en elektrode som plasseres på et nærliggende hudområde, gjerne på motsatt side av behandlingsområdet. En applikator blir ført sirkulært med jevn fart over behandlingsområdet.

Behandlingstiden er avhengig av vevets beskaffenhet og er i gjennomsnitt 4 til 6 minutter lang. Ved større vevsområder (f. eks. lårmuskelaturen) kan det være nødvendig med opptil 10 minutters behandling.

Skanlab bodywave apparat

Hva behandles med Skanlab Bodywave?

Viktige anvendelsesområder for dyp varmeterapi er akutte, sub-akutte og kroniske plager i muskel- og skjelettsystemet. Det er mange områder og tilstander som kan behandles med skanlab. Exempler på tilstander der skanlab kan hjelpe er:

 • Muskel- og ledskader
 • Myalgi
 • Senebetennelser (Tendinitt)
 • Kroniske (Tendinose)
 • Smertebehandling
 • Slitasjegikt (Artrose) 
 • Leddgikt (Artritt)
 • Idrettsskader
 • Vevsskader
 • Arrvev
 • Nakkeplager
 • Musearm
 • Ryggplager
 • Skulderplager
 • Hoftebesvær
 • Slimposebetennelser (Bursitt)
 • Benhinnebetennelse

Hvilken effekt har Skanlab Bodywave?

Skanlab NG pro skaper en optimal, lokal og dyp varme. Den umiddelbare dype varmen fører til at blodårene utvides (vasodilatasjon). Surstoff-opptaket (metabolismen) øker og det kollagene vevet blir mer elastisk. Også tonus i muskel reduseres gjennom den dype lokale varmen. Stimulering av de tykke nervefibrene gir også økt nerveledningshastighet. 

Varmen blir værende igjen i behandlingsregionen i minst 45 minutter etter at behandlingen er over. Man får en temperatur økning i vevet på 1,2 til 1,6 °C. Effekten oppleves meget behagelig av pasienten og den øker sirkulasjonen, lindrer smerte og bedrer umiddelbart bevegligheten.

Hvilke bivirkninger kan oppstå etter behandling med Skanlab Bodywave?

Behandling med skanlab Bodywave er svært skånsom. Bivirkningene er få og sjelden. Noen få pasienter synes varmen er ubehagelig. Om behandlingsområdet har lite vev og det er kort vei inn til bein, kan området raskt bli mettet og varmen bli ubehagelig. Om det blir for varmt vil terapeuten skru ned effekten på apparatet eller avslutte behandlingen. Bivirkninger som ømhet, svak dyp verkende smerte kan noen ganger oppstå etter behandling, men dette er sjelden, vanligvis er det ingen spesielle bivirkninger. 

Skanlab bodywave apparat